KROK 2

wybierz termin

LL BATTERY TEST - kończyna dolna

1000,00 

Ocena biomechaniczna sportowca po przebytym urazie, powracającego do aktywności fizycznej.

Testy wykonywane są we wszystkich ośrodkach badawczych, na terenie całego świata. Są wystandaryzowane i łatwe do wykonania dla sportowca. Cykliczne wykonywanie badania pozwala na rzetelną i jednoznaczną ocenę stanu zdrowia przez fizjoterapeutę czy trenera.

Badanie zawiera: Drop Jump oraz Off Skater wraz z badaniem aktywności mięśniowej – EMG wybranych zespołów kończyn dolnych.

Przed przystąpieniem do badania zostaniesz poproszony o wykonanie dedykowanej rozgrzewki. Następnie zostaniesz przygotowany do badania, w skład którego wchodzi naklejenie czujników EMG oraz opcjonalnych znaczników.

Dla każdego testu zostaną wykonane trzy próby. Po przeprowadzonym badaniu, w terminie do 10 dni roboczych, zostanie przesłany raport, który będzie zawierał informacje na temat:

  1. Aktywności i asymetrii w pracy badanych grup mięśniowych.
  2. Wartości kątowe w stawach kończyn dolnych (stawy biodrowe, kolanowe, skokowe) w trzech płaszczyznach ze wskazaniem asymetrii w ruchu.
  3. Wartości kątów, przemieszczeń, szybkości i przyspieszeń wybranych segmentów ciała.
  4. Wartości sił i momentów otrzymanych z platformy dynamometrycznej w trzech kierunkach z podziałem na wybrane fazy ruchu, m.in. fazę wybicia, fazę lotu itp.
  5. Dodatkowych danych, np.: przemieszczenia środka ciężkości ciała, analizę wektora reakcji sił podłoża, parametrów czasowo – przestrzennych.
  6. RSI – reactive strength index.